O firmie

Spółka Solwit.eko Sp. z o.o. powstała w 2015 roku jako spin-off Solwit SA  – firmy z dużym doświadczeniem w tworzeniu i testowaniu rozwiązań informatycznych oraz w świadczeniu usług związanych z oprogramowaniem dla Klientów różnych branż.
Więcej o Solwit SA: www.solwit.com
Solwit.eko zatrudnia ekspertów branży odpadowej, finansowej oraz sektora samorządowego, którzy aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i rozwoju systemu ENVIRA. Do ich zadań należy także bliska współpraca z klientami i wspieranie ich w całym procesie związanym z modelowaniem procesów, wynikającym z wdrożenia i użytkowania nowego narzędzia informatycznego.

Misją firmy Solwit.eko jest wspieranie optymalizacji i bezpieczeństwa prawidłowego zagospodarowania odpadów, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych.

 

Nasi partnerzy

Zespół

WOJCIECH WASIUKIEWICZ

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, magister inżynier o specjalizacji elektronika.

Od 1993 roku członek zespołu CrossComm Corporation, firmy projektującej i produkującej routery sieci komputerowych, w roli inżyniera ds. oprogramowania.

Od 1996 roku pełnił funkcję kierownika projektów urządzeń sieciowych w firmach CrossComm Corp. i Olicom AS. W roku 1999, po przejęciu gdańskiego zespołu Olicomu przez Intel Corporation, objął stanowisko menedżera ds. Software Development i Program Managera w oddziale Intel Corp. w Gdańsku (Intel Technology Poland Sp. z o.o.).

Od 2004 roku pracował na stanowisku R&D Engineering Managera w dywizjach Wireless Products i Modular Communications Platforms Intela, odpowiadając za rozwój i utrzymanie grupy produktów tych dywizji. W latach 2008 - 2010 sprawował funkcję dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Vector Sp. z o.o. - firmie projektującej, produkującej i sprzedającej aktywne elementy infrastruktury sieci telekomunikacyjnych. Od 2011 roku jest Wiceprezesem Zarządu Solwit SA ds. Rozwoju Technologii i Oprogramowania.

Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Solwit.eko Sp. z o.o.

PAWEŁ KALINOWSKI

Dyrektor Handlowy

Doświadczony manager, finansista, bankowiec i praktyk biznesowy. Od 1991 roku związany z sektorem doradztwa i konsultingu (finanse, inwestycje, fuzje i przejęcia), w 1995 roku rozpoczyna karierę w sektorze bankowym, gdzie zarządza rozwojem współpracy z klientami korporacyjnymi w największych bankach komercyjnych (między innymi Raiffeisen Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Alior Bank). Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik wielu szkoleń i studiów, z których najważniejsze to: "Akademia Lidera" (ICAN Institute & Harvard Business Publishing), "Zarządzanie sprzedażą" (Mercuri International), Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów & Price Waterhouse), "Sukces dzięki ludziom" (Capgemini Polska), Program rozwoju najwyższej kadry kierowniczej BZ WBK S.A. (Pathways).

KRZYSZTOF MASZKOWSKI

Manager Projektu

Certyfikowany Project Manager (ACPM, PRINCE2 Foundation). Metodyki PMBoK, PRINCE2, AIM, ASAP, AGILE. Posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i średnimi projektami IT (produkcyjnymi, wdrożeniowymi, utrzymaniowymi). Realizował projekty w obszarach: ERP, CRM, HRMS/HCM, BI, GIS/SIP, produkcja, systemy dedykowane dla czołowych firm sektora B&A, GB&I . Pracował w czołowych firmach IT w Polsce (Computerland, Sygnity).

MAGDALENA AUGUSTIS

Dyrektor Działu Wdrożeń

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu procesów gospodarowania odpadami i wymagań ochrony środowiska w zakładzie zagospodarowania odpadów. Jest również auditorem jednostki certyfikującej systemów ISO 9001 i 14001.

IWONA ŚWIĄDER

Konsultant ds Serwisu

Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, posiadający wiedzę i praktykę w tematyce związanej z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie tematyki pozwoleń zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio - Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

ADAM HORBA

Specjalsta ds Wdrożeń

Z wykształcenia inżynier informatyk, posiada wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych w dużych przedsiębiorstwach. Z sukcesem przeprowadził kilkanaście analiz przedwdrożeniowych, usprawniających kastomizację systemu do potrzeb klientów. Podczas wdrożeń, współpracuje z administratorem IT klienta i odpowiada za optymalizację systemów informatycznych klienta, wspieranych przez system ENVIRA. Jako skuteczny i cierpliwy trener, udziela przedsiębiorcom wsparcia w pierwszym okresie pracy w nowym systemie.

MACIEJ KULKA

Account Manager

Account Manager, z 7 letnim stażem pracy w jednym z największych holdingów finansowych w Europie. Prowadził i był prelegentem podczas szkoleń podnoszących umiejętności w sprzedaży bezpośredniej. Posiadacz certyfikatów (Certyfikat CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software , CISCO CCNA Exploration) jednej z wiodących firm informatycznych na świecie. Podczas pracy z klientem wykorzystuje zarówno swoje predyspozycje interpersonalne jak i umiejętności analitycznego myślenia dzięki ukończeniu studiów na kierunku matematyka stosowana w ekonomii.

IZABELA WOŁOSIAK

Doradca Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów z Gdańska, ekspert branży odpadów komunalnych; była Wiceprezes Zarządu Spółki Eko Dolina w Łężycach (jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce), a obecnie prowadzi usługi doradcze związane z tą działalnością w ramach Green Concept Izabela Wołosiak.

Nasi klienci